Pappa Sten gräver

Vägen ner till stugan på landet blev bara sämre och sämre. De oklippta träden längs vägen gjorde att man inte kunde köra på hela vägen utan att grenarna rev i sidan på bilen. Därför blev hela vägen lutande och sned.

Krister och Sten klippte träden och med hjälp av några lass med grus kunde vägen sedan breddas och jämnas till.

Kate fick sedan som hon önskade, en bredare och jämnare parkering.

Berth och Kate använde plattorna som låg i en hög bakom husvagnen till att lägga en liten gång som många gånger saknats blöta vårdagar