Israel 2018

Vi behövde lite mer semester så vi bokade vårt flyg och några hotellnätter själva. Vi kommer bo i Tel Aviv och ägna större delen av tiden på stranden.

 

Flyg:

Hotell:

Övriga resenärer kommer att resa med dessa flyg, så vi möter upp dem på flygplatsen när de kommer och vi följer med dem till flygplatsen när de reser hem men vi reser då med annat flyg.

Flygtider med Lufthansa: 

LH 811 T 29 oct Göteborg – Frankfurt 11.35 – 13.15 

LH 690 T 29 oct Frankfurt – Tel Aviv 17.50 – 23.00 

LH 691 L 05 nov Tel Aviv – Frankfurt 05.20 – 09.00 

LH 816 L 05 nov Frankfurt – Göteborg 11.30 – 13.10

 

Reseprogram:

Dag 1 Måndag:

Avresa från Landvetter till Ben Gurion i Tel Aviv. Efter ankomst åker vi transfer till vårt hotel vid Genesaret, Kfar Kinneret.

Dag 2 Tisdag:

Den här dagen kommer vi besöka en av de äldsta identifierade platserna i Israel som beskrivs i Bibeln. Vi börjar med att åka upp genom Huledalen till den omtalade staden Dan som inte ligger långt från den Libanesiska gränsen. Innan vi åker dit besöker vi den nordligaste platsen i Israel, Metulla där vi ser in över Libanon och får en känsla av hur det är att bo i detta område. Idag kan vi lugnt åka i området, men påminns ändå om de raketattacker som innevånarna i Israel fått uppleva under långa perioder i modern tid. Resmålet är den gammaltestamentliga staden Dan som vi kan läsa om i Domarboken 18.

När Israel efter kung Salomos död delades, blev Dan en av de platser där de 10 stammarna samlades för att tillbe. Det var i Dan kung Jerobeam reste upp den guldkalv, av rent guld, som skulle tillbes. (1 Kung. 12: 25-31). För att inte det judiska folket skulle frestas gå till Jerusalem och tillbe. Så småningom blev Ahab kung i Israel. När vi går in genom stadens portar förflyttar vi oss ca 2800 år tillbaka i tiden. Det första vi stöter på är den tron där stadens domare satt när han skulle döma och där även kung Ahab satt när han var på besök. Runt om finns fortfarande de bänkar där stadens styresmän en gång satt. Vi fortsätter vår vandring in i staden och kommer så småningom till det religiösa centrum där kung Jerobeam lät bygga en offerplats som påminde om Jerusalems tempel. Därifrån går vi vidare och kommer till en stadsport som för oss ännu längre tillbaka i tiden. Redan i 1 Mos 14:14 läser vi om att Abraham tog 318 män och begav sig till staden Dan för att befria Lot som blivit tillfångatagen och förd dit. Förmodligen har Abraham stått framför stadsporten som vi kommer att stå framför.

Efter vårt besök i Dan åker vi till en annan intressant plats Cesarea Filippi. Staden som byggdes av Filip Herodes, son till Herodes den store i Jerusalem, och bror till Antipas som byggde Tiberias, var Filips romerska huvudstad på Jesu tid. Det var på denna plats Jesus frågade sina lärjungar vem de ansåg att han var, Matt 16 och Petrus bekände Jesus som Messias.

Efter lunch åker vi till Ben Tal, en bergstopp där vi ser in i Syrien. Det är det närmaste vi kan komma Damaskus som inte ligger mer än ca 6 mil bort. På vägen hem över Golanhöjderna får vi också en fin utsikt över Genesarets sjö och platserna runt den. Det ger oss en förståelse för hur det såg ut på Jesu tid.

Bibelord

– Ps 105:8-11 – Gud har ingått ett evigt förbund med det judiska folket

Metulla – Golan Dan

– 1 Mos 14:14-16 – Abraham sände ut sina män att förfölja fienden till staden Dan
– Domarboken 18 – Dan stam söker sig ett stamområde
– 1 Kung 12:25-31 – Offeraltaret och guldkalven
– Josua 19:40-48 – Dans stams område

Cesarea Filippi
– Matteus 16:13-20 – Petrus bekänner Jesus som Messias Guds son

Dag 3 Onsdag:

Vi börjar dagen med en härlig båttur på Genesarets sjö. Ute på sjön stannar vi, slår av motorerna och får en orientering om de olika platser som omger sjön. Ur Bibeln läser vi om de händelser som ägde rum på och omkring sjön. Vi åker sedan upp på Saligprisningarnas berg där går vi ner för slänten där man tror att Jesus höll sin Bergspredikan, och möts av en vacker utsikt över Genesarets sjö. Vi besöker sedan Petrusplatsen, den plats där Jesus mötte Petrus efter att han förnekat honom som vi kan läsa om i Joh 21.

Färden går sedan vidare mot Kapernaum, den stad där Jesus bosatte sig. Vi fortsätter sedan mot Sakhne – en plats som ibland kallas för Edens lustgård. Vattnet som rinner fram kommer direkt ut från berget. Vår färd går sedan vidare till Silo. Det är den plats där man ställde upp tabernaklet efter inträdet i det förlovade landet. Där stod det placerat i 369 år innan Jerusalem blev centrum för tillbedjan. Idag har man funnit arkeologiska fynd som bevisar att tabernaklet stått här. Efter att ha använt tält under ökenfärden byggdes det ett tabernakel av sten i Silo. Vi kommer att gå upp i ett nybyggt torn och får en fantastisk utsikt över den plats där tabernaklet stod. Vägen upp till Silo är en upplevelse i sig. Ett fantastiskt landskap där arabiska byar ligger sida vid sida med israeliska. Tillsammans brukar man jorden och återställer de många tusen år gamla terrasserna. På kvällen kommer vi ta in på Masada Guest house.

Bibelord

Gennesaret
– Matt 14:22-33, Markus 6:45-56 – Jesus gick på vattnet 

– Matt 8:23-27 – Jesus stillar stormen

Saligprisningarnas berg
– Matt 5-7 – Bergspredikan
– Lukas 6:17-49 – Slättpredikan
– Markus 6:30-44 – Jesus mättar femtusen
– Matteus 14:13-21 – Jesus mättar fem tusen
– Matteus 15:29-39 – Jesus botar sjuka längs Galileiska sjön samt mättar fyra tusen

Petrusplatsen
– Joh 21 – Jesus möter Petrus efter uppståndelsen och kallar honom på nytt

Kapernaum
– Mark 2:1-12 – Lame mannen sänks ner från taket
– Matteus 4:12-17 – Jesus bosatte sig i Kapernaum
– Matt 8:5-16 – En hednisk officers tro, Petrus svärmor blir botad
– Matt 11:20-24 – Jesu verop
– Matt 17:24-27 – Tempelskatten, silvermynt i fiskens mun
– Lukas 4:31-41 – Jesus befriade en man från en oren ande i synagogan i Kapernaum och botade Simons svärmor

Sakhne – nationalpark

Silo
– Josua 18-22 – Landet fördelas i de olika stamområdena
– Josua 19:49-51 – Tabernaklet slås upp och landet fördelas 
-1 Sam 1:1-20 – Hanna ber om en son

Dag 4 Torsdag:

Vi börjar dagen med att ta oss upp på Masadaklippan, där får vi lyssna till den spännande berättelsen om judarnas kamp mot romarna år 73. Efter vårt besök på Masada åker vi till Döda Havet där vi badar. Döda Havet är jordens lägsta punkt och kanske världens märkligaste insjö med 33% salter. Vi gör ett besök i Ahava fabriken som säljer produkter tillverkade av mineralerna i Döda Havet. Vi åker till Ein Gedi naturreservat som är en biblisk oas med en källa och ett vattenfall, där vi vandrar och tar ett bad. Det var där David gömde sig undan kung Saul.

Efter det reser vi mot Jeriko och stannar till vid dopplatsen Qasr el Yahud Bethabara vid gränsen till Jordanien där man tror att Johannes döpte Jesus, på vägen dit passerar vi Qumran där man fann Döda Havsrullarna. Vi fortsätter sedan genom Juda öken för att till sist ta in på vårt hotell Prima Kings i Jerusalem.

Bibelord

Masada

– Josua 18-22 – Landet fördelas i de olika stamområdena
– Josua 19:49-51 – Tabernaklet slås upp och landet fördelas
– 1 Sam 1:1-20 – Hanna ber om en son

Döda havet Ein Gedi

– 1 Sam 24 – David gömmer sig för Saul
– Hes 47:10 – Fiskare ska stå utmed den dubbla strömmen i Ein Gedi

Qumrangrottorna – Dödahavsrullarnas upptäcksplats

Jordan
– Josua 3 – Josua ledde folket in i landet genom Jordan, vattnet stod still
– Lukas 3:1-21 – Johannes döparen predikade och döpte, Jesu dop
– Matteus 3:1-17 – Johannes förkunnade och döpte
– Mark 1:9-11 – Jesus blev döpt av Johannes

Dag 5 Fredag:

Vi börjar dagen på Oljeberget/Olivberget. Där vi njuter av den enastående utsikten över Jerusalem samtidigt som vi får en beskrivning av det vi ser. Vi läser bibeltexten och promenerar sedan nedför Oljeberget och stannar till vid Tårarnas kapell och påminns om det som hände här i samband med att Jesus red in i Jerusalem, Lukas 19:41-44.

Vårt nästa mål är Getsemane – platsen där Jesus kämpade så att hans svett blev som blodsdroppar. Där firar vi gudstjänst. Efter besöket i Getsemane vandrar vi genom Kidrondalen upp mot gamla stan via Betesdadammarna, platsen där Jesus botade en man som varit lam i 38 år, Joh 5:1-18, in på Via dolorosa – Smärtornas väg. Vi besöker den heliga gravens kyrka. Sedan vandrar vi genom Damaskusporten för att ta oss till en av de härligaste platserna i Jerusalem – Trädgårdsgraven där vi firar gudstjänst och ber om att den kraft som väckte upp Jesus från det döda också ska fylla oss. Vid sabbatens ingång vandrar vi mot Västra Muren, platsen som fylls av bedjande judar och tar del av den glädje och fest som råder bland det judiska folket över att få fira sabbat.

Bibelord

Ps 122 – Be om frid över Jerusalem

Oljeberget
– Apg 1 – Jesu himmelsfärd
– Sak 14:4 – Jesus ska sätta sina fötter på Oljeberget
– Mark 13 – Jesu tal om tidens slut
– Matt 24 – Jesu tal om tidens slut
– Markus 11:1-11 – Jesu tal om tidens slut
– Matt 21:1-17 – Jesus rider in i Jerusalem

Tårarnas kapell
– Luk 19:41-44 – Jesus gråter över Jerusalem
– Lukas 13:34-35 – Jesu sorg över Jerusalem och dess folk

Getsemane Örtagård
– Matteus 26-27- Jesu kamp i Getsemane samt hans lidande och död
– Lukas 22-23 – Jesus i Getsemane, tillfångatagen och dömd till döden
– Mark 14-15 – Jesus i Getsemane, tillfångatagande och död
– Joh 18-19 – Jesu kamp i Getsemane

Kidrondalen Betesdadammarna
– Joh 5:1-18 – Jesus botar en som varit lam i 38 år

Via Dolorosa – Smärtornas väg

Heliga gravens kyrka – Enligt traditionen byggd över Golgata och graven Trädgårdgraven
– Matt 28 – Jesus uppståndelse
– Lukas 24 – Jesus uppståndelse
– Markus 16 – Jesus uppståndelse
– Joh 19:16-20 – Jesus uppståndelse

Västra Muren – Judarnas heligaste plats

Dag 6 Lördag:

Sabbat och fri dag i Jerusalem.

Dag 7 Söndag:

Vi besöker Tempelinstitutet och ”The burnt house” som ligger mitt i Jerusalems judiska kvarter. Efter besöken passerar vi Menorahn på vår väg till Davidson center – Jerusalems arkeologiska park alldeles nedanför tempelplatsen där vi bl a kan gå upp för trappan till tempelplatsen som användes på Jesu tid.

Dagen fortsätter sedan med ett besök i Davids stad – ett område i Jerusalem som fortfarande är föremål för arkeologiska utgrävningar. Vi börjar vår vandring där med att se en tredimensionell film över Jerusalems bibliska historia, innan vi fortsätter ned till själva staden och den tunnel som kananéerna en gång använde för över 3000 år sedan. Förmodligen var det genom denna som David med sina män intog Jerusalem. Vi fortsätter under jord genom den vattentunnel som kung Hiskia lät hugga ut för att leda vatten in i staden innan den assyriska hären belägrade Jerusalem år 700 f kr, tunneln rinner ut i Siloamdammen där Jesus en gång ropade ut: – ”Den som törstar, kom till mig och drick”, Joh 7:37.

Bibelord

Hes 36-37 – Israels folk och lands upprättelse Tempelinstitutet – Förberedelser för tredje templet

The burnt house

Arkeologiska parken – Tempelområdet
– 1 Mos 22 – Abraham går till Moria berg och offra sin son Isak
– 2 Krön 2-7 – Templet på Moria Berg byggs, inreds och invigs
– 1 Kung 5-6 – Tempelbygget och tempelbyggnaden
– Luk 19:45-48 – Tempelplatsen

– Matt 21:23-kapitel 23 – Jesus drev ut de som sålde på tempelplatsen,
– Joh 2:13-23 – Jesus gick upp på tempelplatsen och drev ut de som sålde där
– Mark 11:15-19 – Jesus rensar templet
– Matt 21:12-17 – Jesus i templet, barnen ropade Hosianna, Davids son
– Apg 3:1-10 – Petrus och Johannes botade en lam man
– Jesaja 2:1-4 – Profetia om tempelberget
– Lukas 21 – Änkans offergåva och Jesu tal om tidens slut
– Markus 13 – Jesus säger att templet skall förstöras och talet om tidens slut
– Matteus 27:45-56 – Förhänget i templet brast när Jesus dog

Davids stad
– 2 Sam 5:1-12 – David erövrade Jerusalem
– 2 Sam 24:18-25 – David köpte tröskplatsen som låg där tempelberget ligger idag

Hiskias tunnel
– 2 Krön 32:27-31 – Täppte till Gihonvattnets övre del och ledde vattnet neråt, väster om Davids stad,

Siloamdammen
– Joh 7:37 – ”Den som törstar, kom till mig och drick”
– Joh 9:1-7 – Jesus botar en blindfödd med vatten från Siloamdammen.

Dag 8 Måndag:

Hemresa efter en innehållsrik vecka i världens blickpunkt, Israel.

 

Boende: