Gråskärsgatan v39

Kök/Hall

Berth har byggt klart socklarna så man kan ställa köksskåpen på plats.

Elin har byggt klart alla köksskåp

Det blir mycket slipdamm.

På söndagen fick vi hjälp av Ewa att måla taken i köket och hallen.

 


Vardagsrum

Ewa hjälpte även till att måla i sängkammaren och skrapa rent den gamla altandörren

Berth lagade väggen ovanför fönster och altandörr

Elin spacklade och spacklade, tillslut var hon inne i vardagsrummet och spacklade

 


Entré & trappa

Spackla slipa spackla…

Kate målade trappans tak x 2, så var det klart


Gästtoan

Gästtoan målad och skrubbad. Klar tills den görs om på riktigt.


Hallen uppe

Tom har rivit garderober och vägg. Och nu börjat bygga upp en ny vägg utan garderober.

Detta för att kunna flytta toadörren för att få plats med en dusch.