4/7 En härlig dag på stranden

A long breakfast today

Klockan 9.30 var det frukost på vår altan. En lång frukost blev det idag

There was an entire room with toilets for little people

Det fanns ett helt rum med toaletter för småfolk

We chose the same beach as yesterday. It was a bit wavier but warmer in the water.

Vi valde samma strand som igår. Det var lite vågigare men varmare i vattnet.

Today, you had to jump in the waves. Alva jumped along with mom or dad, that was fun.

Idag fick man hoppa i vågorna. Alva hoppade tillsammans med mamma eller pappa men det var kul.

Tom, Cathrine, Alva, Krister

Tom, Cathrine, Alva och Krister njöt av ett bad.

Playing on a small beach

Lek på liten sandstrand. Man kunde ju bygga en pool.

Krister admired the boats that lay at anchor outside

Krister beundrade båtarna som låg på redden utanför. Om man är oljeshejk borde man väl ha en sån här båt???!

All thrived on the beach and stayed all day.

Alla trivdes på stranden och stannade hela dagen.
Efter dagen på stranden åkte Berth, Elin och Kate till Geant Casino för en välbehövlig inköpsrunda.

Sometimes it is difficult to get the people together to the dinner table and then it can take until 20 o’clock before getting food.

Ibland är det svårt att få ihop folket till middagsbordet och då kan det dröja till klockan 20 innan man får mat.

It was a quiet sociable evening after dinner.

Det blev en lugn sällskaplig kväll efter middagen.

 

 

Geant Casino är en mataffär i Ica Maxis storlek, men bl a “Geant Casinos egna varor”. Men här finns i stort sett allt från kläder och vin till kött och nyfiskad fisk. Geant ligger längst inne i St Tropezbukten så vi hade väl ca 1,5 mil från campingen till Geant.