Pisa 2010

Pisa 2010
Pisa 2010

Pisa 2010

Forntidens Pisa låg vid föreningen av floderna Arnus och Auser, vilken senare nu har särskild mynning. Det blev 180 f.Kr. romersk koloni, med undantag av några rester har inga byggnadsminnen från romarnas tid bevarats. Pisa, är en universitetsstad i Toscana…